Termeni și condiții de utilizare a serviciilor psihologice online
Psihoterapia online, se bazează pe același concept ca cea convențională în cabinet, doar că folosește comunicarea la distanță prin Internet. Psihoterapia online este o alternativă viabilă atunci când psihoterapia traditională este mai greu accesibila. Este confidențială, eficientă, nu necesită eforturi suplimentare și se adresează persoanelor care nu au curajul să treacă pragul unui cabinet de psihoterapie, celor care sunt departe de casă, persoanelor foarte ocupate care preferă să nu piardă timpul în trafic, celor care doresc să lucreze cu un psihoterapeut din altă localitate, etc.. Pentru toate aceaste categorii de persoane, psihoterapia online este singura variantă prin care se poate avea acces la un profesionist.
Sedintele de terapie online respecta aceleasi standarde de profesionalism, sunt confidentiale, iar datele de contact nu vor fi divulgate. Cabinetul psihologic Beres-Fuchs Reka - Psihofux asigura confidentialitatea oricarei informatii si oricaror altor date privind identitatea, diagnosticul, interventiile si evolutia survenite in relatia profesionala cu fiecare dintre clienti.


Politica de confidențialitate

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Beres-Fuchs Reka - Cabinet Individual de Psihologie, Nr. Înreg. COPSI 1BH0467, CIF: 22517076,  are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Datele sunt colectate de la clienți pentru următoarele scopuri:
îndeplinirea obiectului de activitate al Cabinetului adică furnizarea de servicii de consiliere psihologică online; furnizarea acestor date, necesare pentru asigurarea corectitudinii documentelor în relațiile cu clienții, constituie obligația clienților
comunicarea cu clientul cu privire la situația serviciilor serviciilor achiziționate și a stadiului plăților
Datele dvs. sunt destinate utilizării de către Beres-Fuchs Reka - Cabinet Individual de Psihologie, nu vor fi dezvăluite terților și nu vor fi transferate în străinătate.
Ședințele de consiliere/psihoterapie online:
·         Se realizează numai cu programare prealabilă; programarea se face prin telefon, email sau la ședințele anterioare și trebuie confirmată de către consilier
·         Durează 50 de minute și se realizează online
·         Pentru ședințele online plata se face în avans și doar după confirmarea plății se va desfășura ședința de consiliere
·         Ședințele amânate de client fără notificare prealabilă și care au fost deja achitate în avans pot fi reprogramate doar o singură dată; o nouă amânare neanunțată va fi echivalentă cu realizarea ședinței și clientul va fi nevoit să achite din nou tariful de ședință dacă dorește să continue consilierea. În situația în care amânarea este anunțată cu cel puțin 3-6 ore înaintea de începerea ședinței se va conveni cu clientul o nouă dată și ora de desfășurare. Dacă amânarea se face cu mai puțin de 3 ore înainte de începerea ședinței atunci se consideră că situația este echivalentă cu lipsa notificării și se trece la reprogramarea ședinței.
·         Banii încasați pentru ședințele de consiliere nu se mai returnează dacă ședința avut loc deja. Dacă ședința achitată se amână de 2 ori din cauze obiective, aduse din timp la cunoștința consilierului, atunci clientul poate solicita returnarea banilor. Vezi la finalul paginii procedura de returnare a banilor.
·         În cazul în care, din motive tehnice (atât din partea furnizorului de servicii psihologice cât a clinetului ) ședințele de psihoterapie/consiliere online nu se pot derula, se va reprograma. În cazul în care, din motive tehnice, ședința de psihoterapie/consiliere online se poate realiza doar parțial (mai mult de 30.minute din ședință), se recuperează doar timpul rămas pâna la finalizarea ședinței (de ex. 20 de minute rămase din cele 50).  
·         În cazul în care clientul întârzie de la ședință, acest timp va fi considerat consumat.

Soluții de plată serurizată 

Serviciile psihologice online furnizate de acest site sunt comercializate prin intermediul soluțiilor de plată online oferite Netopia Payments. Se pot folosi cardurile Vis și Mastercard. Transferul datelor personale se face prin formulare aflate pe pagini securizate cu protocol de criptare a informației de tip https, vizibil în fereastra care afișează URL-ul paginii web.
Aceste formulare securizate sunt furnizate de Netopia Payments.
           

Procedura de returnare a banilor
            Clientul care dorește returnarea banilor va trimite o cerere în intervalul  primelor 14 zile la adresa de e-mail psihofux@gmail.com. Conform prevederilor art. 13 din acceași Ordonanță de urgență, contravaloarea produselor returnate va fi rambursată în termen de 14 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de retur, în contul bancar specificat în cererea de retur, fără a fi percepute comisioane pentru această rambursare. În cazul în care nu se poate efectua rambursarea într-un cont, clientul va fi contactat pentru a se stabili o altă metodă de rambursare.

Cabinet Individual de psihologie Béres-Fuchs Réka își rezervă dreptul de a aduce oricând modificări în conținutul acestui site, precum și a Termenilor și a condițiilor de utilizare a serviciilor psihologice online, fără să fie necesară notificarea în prealabil a Utilizatorilor/Clienților

Pentru informații suplimentare sau detalii referitoare la termeni și condiții, confodențialitate sau procedura de returnare a banilor ne puteți contacta oricând la: psihofux@gmail.com